www.uhsz.org
042/ 604 899, uhranene_stara_zagora@abv.bg 

logoОП „Ученическо хранене”
Стара Загора

Докторът лекува при нужда, готвачът всеки ден!

За дружеството

Общинско предприятие "Ученическо хранене" гр. Стара Загора е наследник на "Ученичесо хранене" ЕООД - Стара Загора.

Седалището и адресът на предприятието е:

гр. Стара Загора,

ул. "Захари Княжески" № 10.

 

Основен приоритет в нашата работа е предоставяне на здравословно хранене на учениците чрез осигуряване на пълноценна и разнообразна храна, ежедневна консумация на плодове и зеленчуци, достатъчен прием на мляко и млечни продукти и други богати на бeлтъчини храни, увеличаване консумацията на пълно зърнести храни, ограничаване приема на мазнини, сол и захар.

Ежедневно в обектите на предприятието се приготвят закуски, обеди и вечери за учениците от Община Стара Загора, съобразени с нормативните документи за здравословно и безопасно хранене, а така също и закуски по Национална програма за пълно обхващане на учениците в задължителна ученическа възраст модул “Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в училищата и учениците от 1-ви до 4-ти клас”.

 

 

Предприятието предоставя възможност за услуга "кетъринг" за приготвяне на храна за ученици, участващи в извънкласни дейности, както и при провеждане на различни обществени мероприятия.

Copyright © Ученическо хранене ООД, 2014.
Web master: TEE